omfangsdræn

Omfangsdræn pris – Det skal du være opmærksom på

4.7/5 - (4 votes)

Et omfangsdræn anvendes både på huse med og uden kælder, hvor der er risiko for opfugtning af husets konstruktioner. Et omfangsdræn er med til at lede vand væk fra jorden, føre det til en regnvandsbrønd og herefter videre til kloakken.

Fugtskader, skimmelsvamp og vandskader er ikke blot sundhedsskadelige – de er ligeledes meget dyre at udbedre og kan hurtigt udvikle sig til enhver husejers værste mareridt. Derfor er det vigtigt at du overvejer mulighederne for et eventuelt omfangsdræn hvis du har mistanke om fugt i din kælder såvel som resten af boligen.

Sådan får du den bedste pris på omfangsdræn

Vi anbefaler at du bruger Danmarks største formidler af byggeopgaver – 3byggetilbud.dk hvis du ønsker det bedste tilbud på omfangsdræn.

BygOgHus.dk anbefaler:

Spar penge – modtag 3 tilbud på omfangsdræn!

Du udfylder én formular. Så sendes denne til forskellige firmaer.

Firmaerne ved, at de skal levere det bedste og billigste tilbud – for ellers bliver de ikke valgt af dig.

Gå til spørgeskemaet og hent tilbud – det er 100% gratis og uforpligtende:

Hvad er et omfangsdræn?

Et omfangsdræn kan beskrives som en slags tagrende, der løber langs ydersiden af boligens fundament for at lede overskydende vand ud og væk fra huset, således at fundamentet samt ydermuren ikke tager skade. De fungerer typisk på den måde, at de opfanger nedsivende og overskydende vand fra nedbør, overfladevand eller for høj vandstand i grunden under boligen.

Se video omkring omfangsdræn her:

Omfangsdræn pris

Svaret på dette spørgsmål afhænger af en længere række overvejende faktorer såsom omfanget af opgaven, typen af jord hvori drænet skal nedgraves, antal meter af nødvendigt dræn, osv. Man regner prisen ud fra pr. meter, hvilket ligger et sted mellem 5.000-10.000 kroner og en dansk bolig kan derfor snildt ligge mellem 150-250.000 kroner afhængigt af omfang. På trods af den ellers forholdsvist høje pris, skal man huske og have in mente at en eventuel udbedring af en opstået fugtskade kan blive langt dyrere end hvad det koster at etablere et omfangsdræn.

Andre læste også:  Sildebensparket pris

Hvorfor den relativt høje pris?

Prisen på et omfangsdræn skyldes først og fremmest de adskillige arbejdstimer, som lægges i nedgravning og etablering af denne. Oveni dette kræves der en autoriseret kloakmester til at fuldføre selve tilkoblingen af drænet til kloakken og herudover en del materialer, der skal bortkøres jord mv.

Andre læste også:  Montering af vinduer – her er alt du skal vide

Kan jeg gøre noget for at opnå en lavere pris?

I nogle tilfælde kan man lave en aftale med sin leverandør. Dette kunne være at man tilbyder at hjælpe med selve gravearbejdet eller man kan foreslå selv at køre overskydende jord væk fra grunden efterfølgende. Dette sparer kloakmesteren for en masse arbejdstimer hvormed han sandsynligvis er villig til at justere prisen i forhold til arbejdsopgaven.

Kan jeg selv gøre noget?

Ja og nej. Hvis du ønsker en nærmere undersøgelse af eventuelle fugtskader og hertil behovet for et omfangsdræn, kan det godt lade sig gøre at gøre på egen hånd i et vist omfang. Du kan selv gennemgå husets både yder- og inderside grundigt for tegn på fugt. Den ydre mur, sokkel samt fundamentet bør gennemgås grundigt, men også indvendigt er det nødvendigt at være opmærksom, da vandet kan være trængt ind gennem mure og vægge. Dette kan bl.a. ses i form af vand på kældergulvet, fugtskjolder i hjørner og vægge samt mørke mærker på træværk. Men hvorvidt der er mulighed samt behov for et omfangsdræn kan være svært at vurdere uden autoriseret hjælp.

Men hvad skyldes fugt i fundament og sokkel?

Det kan være svært at svare på hvad der er den direkte synder i forhold til fugt i fundament og sokkel da der oftest kan være flere årsager der spiller ind. Dette kunne for eksempel være:

  • Højt grundvand

Fugtskader kan skyldes at grundvandsspejlet under dit hus står for højt hvilket kan betyde, at grundvandet under huset når op til- eller over selve fundamentet. Herved presser vandet sig op mod fundament og eventuelt soklen, hvilket kan forårsage fugt- og/eller vandskader. Dette er dog noget en geotekniker kan undersøge nærmere såfremt det ønskes.

  • Overfladevand

Hvis din bag- eller forhave, eller sågar andet omkringliggende terræn har en hældning ned mod dit hus, kan vand fra for eksempel tøet sne eller kraftig nedbør ledes direkte ind mod dit hus’ sokkel og ydermur. Dette kan resultere i at vandet trænger gennem murværket og forårsager slemme fugtskader. Fugtproblemer som følge af overfladevand, vil ofte give sig til kende ved at fugten er mere udbredt på en eller flere af husets sider.

  • Jordsammensætning

Jordsammensætningen på grunden kan ligeledes være en stor synder og det er en umulighed at ændre. Der er en hel enorm forskel på om hvorvidt underlaget er tung lerjord eller sandet jord, da overskudsvand langt hurtigere siver igennem sandet jord end det gør i lerjord.

Hvilke krav og regler stilles til omfangsdræn?

Der findes en række krav og regler, som du skal være ikke bare opmærksom på, men også efterleve, såfremt du ønsker at anlægge et omfangsdræn.

Rent lovmæssigt må du ikke selv udføre anlæggelsen af omfangsdrænet, da en autoriseret kloakmester skal sammenkoble systemet med kloakken og udføre de nødvendige afløbsinstallationer. Herudover skal det færdige arbejde synes og godkendes af en myndighed, før det er lovligt. Det er ens egen kommune som sørger for at tilse anlægget og derefter godkende. I nogle tilfælde er det nødvendigt at ansøge inden påbegyndelse om at få lov at udføre arbejdet men i langt de fleste tilfælde skal arbejdet blot anmeldes til kommunen når dette er udført. Kommunens tekniske forvaltning kan oplyse om, hvorvidt du skal indsende en ansøgning inden eller efter arbejdet er fuldført.

Udover det førnævnte, er der også flere krav til selve arbejdet der udføres. Der er bl.a. essentielle grænser for, hvordan gravearbejdet udføres, og såfremt dette ikke overholdes kan det få fatale men også farlige konsekvenser. For eksempel hvis der graves for dybt, for meget eller for tæt på huset, kan man risikere, at jorden omkring fundamentet begynder at skride hvilket kan forårsage at fundamentet samt selve huset begynder at sætte sig og i værste tilfælde, at huset styrter sammen. Hertil er det også uhyre vigtigt, at drænrøret ikke stopper til og det er derfor essentielt, at det er de korrekte filtre, drænrør og filtdug der bliver brugt. Drænrør og rensebrønde bør også lægges med det rette fald, for at opnå størst vinding. Drænrøret “tapper” den omkringliggende jord for vand og fugt, mens rensebrøndene sørger for, at drænsystemet kan renses. Hvis omfangsdrænet ligger for højt, vil fundament og kælder fortsat være fugtige og omvendt, hvis dette er placeret for dybt, altså under fundamentet, dræner det jorden med risiko for, at det synker.

Bygoghus.dk Forfatter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

18 − 6 =